Tổ phản ứng nhanh

Tổ công tác đặc biệt ứng phó COVID-19 do Tổng Thư ký trực tiếp phụ trách, thành viên là lãnh đạo văn phòng, các ban chuyên môn của VCCI và đại diện các doanh nghiệp, HHDN.

Nhiệm vụ của Tổ là triển khai các hoạt động ứng phó nhanh về các vấn đề nóng, nghiêm trọng như: Hướng dẫn ứng phó về y tế liên quan COVID-19; Vaccine và tiêm chủng; Lưu thông và logistics; các vướng mắc trong thực thi các chính sách, quy định mới; Duy trì sản xuất an toàn,….