Tổ hợp tác quốc tế

Tổ hợp tác quốc tế do Trưởng Ban quan hệ quốc tế làm Tổ trưởng, thành phần gồm đại diện các ban chuyên môn của VCCI, đại diện các doanh nghiệp, HHDN.

Nhiệm vụ của Tổ là kết nối, vận động, huy động sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức quốc tế, từ nguồn lực đến nguồn vắc-xin, chia sẻ các kinh nghiệm và kết nối thị trường.