Tổ công tác truyền thông

Tổ công tác truyền thông do Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp làm Tổ trưởng, thành phần gồm đại diện các ban chuyên môn của VCCI, đại diện các doanh nghiệp, HHDN.

Nhiệm vụ của Tổ là tham mưu và triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, cổ vũ, động viên tinh thần, quyết tâm của các doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội trong cuộc chiến với COVID-19.