Các ban thường trực theo vùng

Các ban thường trực theo các vùng kinh tế gồm Ban thường trực ứng phó Covid-19 khu vực TP. Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Miền trung và Tây Nguyên. Trưởng ban là Giám đốc Chi nhánh VCCI trên địa bàn, thành viên gồm các cán bộ chi nhánh và đại diện các doanh nghiệp, HHDN.

Nhiệm vụ là theo dõi, nắm tình hình và phối hợp triển khai các hoạt động ứng phó dịch bệnh trên địa bàn.