TỔ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Có nhiệm vụ kết nối, vận động, huy động sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức quốc tế, từ nguồn lực đến nguồn vắc-xin; chia sẻ các kinh nghiệm và kết nối thị trường.

Tổ trưởng: Đ/c Nguyễn Văn Hải, Trưởng Ban Quan hệ quốc tế