TỔ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

Có nhiệm vụ tham mưu và triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, cổ vũ, động viên tinh thần, quyết tâm của các doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội trong cuộc chiến với COVID-19.

Tổ trưởng: Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp