Từ đầu năm 2020 cho tới nay, Việt Nam phải đương đầu với đại dịch COVID-19 khốc liệt. Đặc biệt là đợt bùng phát COVID -19 lần thứ 4 cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là tại các địa phương phía Nam. Các doanh nghiệp gặp rất khó khăn vô cùng lớn trong đảm bảo các yêu cầu về sản xuất an toàn, chi phí đầu vào tăng cao, lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, khó tiếp cận các nguồn tín dụng, giữ chân người lao động, tiếp cận vacxin và kể cả việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng năm 2021 là 85,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó TP Hồ Chí Minh chiếm 28,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Những dự báo cho thấy tình hình dịch bệnh sẽ còn kéo dài, do vậy các doanh nghiệp rất cần có một cơ chế, một đầu mối dễ dàng tiếp cận để phản ánh các khó khăn, nhận hướng dẫn và hỗ trợ để vượt qua đại dịch, cũng như khôi phục lại sản xuất kinh doanh sau khi đại dịch được được kiểm soát.

Ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư đã ra ra Lời kêu gọi, trong đó yêu cầu các cơ quan tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực để chống COVID-19. Ban bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ cũng đã có nhiều chỉ đạo yêu cầu các địa phương, bộ, ngành phải quyết liệt đẩy lùi dịch bệnh. Chính phủ đã thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, thời gian qua VCCI đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. Tuy nhiên trước bối cảnh diễn biến đại dịch ngày càng phức tạp, các khó khăn của doanh nghiệp ngày càng lớn, VCCI cần quyết liệt hơn, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch. Ngày 26/08/2021, Đảng đoàn VCCI đã thông qua chủ trương thành lập “Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó đại dịch COVID-19” (sau đây gọi tắt là Hội đồng) và giao cho Ban Thường trực VCCI xây dựng đề án thành lập Hội đồng và tổ chức triển khai. Hội đồng sẽ là cầu nối các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp với Chính phủ, các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương, các tổ chức liên quan ở trong và ngoài nước để hợp sức hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển.

 1. Mục đích, nhiệm vụ của Hội đồng

2.1. Mục đích

Kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương và quốc tế để cùng hợp sức ứng phó COVID-19, hạn chế tổn thất, duy trì vận hành của doanh nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp, người lao động và nền kinh tế đất nước, đồng thời góp sức vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 của cả nước.

2.2. Nhiệm vụ

– Nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh, các khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp; Nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các chính sách, giải pháp ứng phó COVID-19 với Chính phủ và các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương.

– Tạo cầu nối cho các doanh nghiệp hợp tác cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, biện pháp ứng phó với các tác động từ dịch bệnh COVID-19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì thị trường.

– Thông tin, phổ biến, hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt các quy định mới của Nhà nước, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động liên quan đến đến dịch Covid-19; đồng thời khảo sát, nắm tình hình triển khai các chính sách trong thực tế tại các địa phương, các ngành.

– Triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ doanh nghiệp và xã hội trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19; Đề xuất tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác phòng chống COVID-19 và duy trì sản xuất kinh doanh.

– Vận động các nguồn lực trong nước và quốc tế ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của đất nước và của cộng đồng doanh nghiệp.

 1. Phương thức và nội dung hoạt động của Hội đồng
  1. Phương thức hoạt động
 • Hội đồng là cơ chế hợp tác giữa VCCI với các cơ quan nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trong ứng phó với COVID-19.
 • Hội đồng do Ban Thường trực VCCI ra quyết định thành lập, không hình thành tư cách pháp nhân riêng, Hội đồng được sử dụng con dấu của VCCI trong hoạt động.
 • Hội đồng kết nối với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các nhóm công tác của Chính phủ, ban chỉ đạo phòng, chống dịch của các địa phương trong tháo gỡ khó khăn cho các DN trong duy trì sản xuất kinh doanh, nhất là các chuỗi sản xuất, cung ứng vật tư, lương thực, thực phẩm, lưu thông hàng hóa, trong bảo vệ sức khoẻ người lao động và giảm tổn thất cho DN.
 • Ứng dụng CNTT trong hoạt động của Hội đồng và Tổ công tác, sử dụng công cụ Workplace của Facebook làm nền tảng giao tiếp giữa các thành viên của Hội đồng.
 • Các Tổ công tác thực hiện giao ban và báo cáo hàng tuần cho Ban thư ký để Ban thư ký báo cáo Ban Thường trực Hội đồng, trừ các trường hợp đột xuất cần xin ý kiến có thể báo cáo ngay.
 • Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tham gia hoạt động theo phương thức tham vấn và trực tiếp tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của Hội đồng theo nguyên tắc tự nguyện.
  1. Các nội dung hoạt động chính
 • Hội đồng triển khai nền tảng tương tác trực tuyến (Workplace) để tiếp nhận các phản ánh của doanh nghiệp, đồng thời để các doanh nghiệp chủ động kết nối chia sẻ với nhau thông tin, kinh nghiệm, giải pháp ứng phó với các tác động từ dịch bệnh COVID-19 và làm cầu nối để các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau trong đại dịch.
 • Tổ chức khảo sát nhanh và nghiên cứu, tập hợp các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để kiến nghị với Chính phủ, các cơ quan liên quan ở trung ương và các địa phương để giải quyết các vấn đề nóng, các vấn để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
 • Triển khai Cổng thông tin về các chính sách hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi COVID-19, phổ biến, hướng dẫn, tư vấn cho DN về các chính sách hỗ trợ DN.
 • Tổ chức các diễn đàn thảo luận trực tuyến về các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp theo các chủ đề nóng (tiêm chủng, vốn, sản xuất an toàn, chuỗi cung ứng, logistics,…) theo từng nhóm ngành, địa phương
 • Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong của các địa phương, doanh nghiệp trong việc đảm bảo hai mục tiêu: vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh.
 • Tổ chức tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác phòng chống dịch định kỳ hàng tuần và bất thường khi được yêu cầu hoặc khi có vấn đề cấp bách phát sinh. Phát hành các bản tin, các báo cáo chuyên đề về tình hình doanh nghiệp ứng phó với COVID-19
 • Vận động các nguồn lực trong và quốc tế ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, ghi nhận sự đóng góp ủng hộ của các doanh nghiệp, đề xuất tuyên dương các doanh nghiệp điển hình trong việc phòng chống COVID-19 và trong duy trì sản xuất kinh doanh.
 • Phối hợp với các cơ quan tổ chức hoạt động tuyên truyền, thi ca khúc, bài viết, thi ảnh, clip,… cổ vũ, động viên tinh thần, quyết tâm của các doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 • Xây dựng website riêng của Hội đồng, liên kết với các website đã có của VCCI để cùng cung cấp các thông tin và kết nối giữa các doanh nghiệp, HHDN và các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp
 • Các hoạt động khác theo yêu cầu thực tế của tình hình và theo chỉ đạo của Ban thường trực VCCI.
 1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng

 • Hội đồng có thành viên là các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp có nhu cầu và nguyện vọng tham gia hợp tác để hỗ trợ doanh nghiệp hoặc được nhận hỗ trợ trong ứng phó COVID-19. VCCI có thể mời một số đại diện các cơ quan nhà nước, các tổ chức liên quan tham gia Hội đồng.
 • Uỷ ban thường trực Hội đồng: là cơ quan chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Hội đồng. Cơ cấu Ủy ban thường trực gồm:
  • Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch VCCI
  • Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: 01 Phó Chủ tịch VCCI, mời 01 lãnh đạo Ban kinh tế TW, đại diện lãnh đạo một số HHDN, DN lớn.
  • Trưởng Ban thư ký là Tổng thư ký VCCI
  • Các Uỷ viên Thường trực Hội đồng: Đại diện một số Bộ/Ngành, đại diện lãnh đạo một số HHDN, DN.
 • Ban Thư ký: giúp việc cho Ủy ban Thường trực Hội đồng trong việc điều hành các công việc. Cơ cấu của Ban Thư ký gồm:
  • Trưởng ban Thư ký là Tổng thư ký VCCI
  • Các Phó trưởng ban Thư ký
  • Thành viên ban thư ký: Lãnh đạo các Ban/Trung tâm/Viện/Chi nhánh/Tạp chí của VCCI và đại diện các doanh nghiệp, HHDN.
  • Bộ phận chuyên trách: quản lý vận hành website, phần mềm liên lạc workplace, tiếp nhận các thông tin từ hòm thư nóng, tổng hợp và phân loại thông tin phục vụ cho các tổ công tác
 • Tổ công tác đặc biệt ứng phó COVID-19: do Tổng Thư ký trực tiếp phụ trách, thành viên là lãnh đạo văn phòng, các ban chuyên môn của VCCI và đại diện các doanh nghiệp, HHDN. Nhiệm vụ của Tổ là triển khai các hoạt động ứng phó nhanh về các vấn đề nóng, nghiêm trọng như: Hướng dẫn ứng phó về y tế liên quan COVID-19; Vaccine và tiêm chủng; Lưu thông và logistics; các vướng mắc trong thực thi các chính sách, quy định mới; Duy trì sản xuất an toàn,….
 • Tổ công tác chính sách: do Trưởng Ban Pháp chế là Tổ trưởng, thành phần gồm Ban Pháp chế (đầu mối) và các ban chuyên môn của VCCI, đại diện các doanh nghiệp, HHDN. Nhiệm vụ của Tổ là tập hợp, nghiên cứu các kiến nghị, góp ý về chính sách và giám sát, nắm tình hình thực tiễn về thực hiện các chính sách, quy định liên quan Covid-19 và doanh nghiệp, tham mưu xây dựng các đề xuất chính sách với Chính phủ, các cơ quan liên quan ở trung ương và các địa phương.
 • Tổ duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh: do Giám đốc Văn phòng giới sử dụng lao động làm Tổ trưởng, thành viên gồm đại diện các ban chuyên môn của VCCI, đại diện các doanh nghiệp, HHDN. Nhiệm vụ của Tổ là nắm tình hình và đề xuất các giải pháp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi trong giai đoạn sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.
 • Tổ hợp tác quốc tế: do Trưởng Ban quan hệ quốc tế làm Tổ trưởng, thành phần gồm đại diện các ban chuyên môn của VCCI, đại diện các doanh nghiệp, HHDN. Nhiệm vụ của Tổ là kết nối, vận động, huy động sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức quốc tế, từ nguồn lực đến nguồn vắc-xin, chia sẻ các kinh nghiệm và kết nối thị trường.
 • Tổ công tác truyền thông: do Tổng biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp làm Tổ trưởng, thành phần gồm đại diện các ban chuyên môn của VCCI, đại diện các doanh nghiệp, HHDN. Nhiệm vụ của Tổ là tham mưu và triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, cổ vũ, động viên tinh thần, quyết tâm của các doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội trong cuộc chiến với COVID-19.
 • Các ban thường trực theo các vùng kinh tế: gồm Ban thường trực ứng phó Covid-19 khu vực tp. Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Miền trung và Tây Nguyên. Trưởng ban là Giám đốc Chi nhánh VCCI trên địa bàn, thành viên gồm các cán bộ chi nhánh và đại diện các doanh nghiệp, HHDN. Nhiệm vụ là theo dõi, nắm tình hình và phối hợp triển khai các hoạt động ứng phó dịch bệnh trên địa bàn.

 

 1. Quyền lợi và nghĩa vụ DN tham gia Hội đồng
 • Quyền lợi của DN tham gia làm thành viên Hội đồng
  • DN tham gia làm thành viên hội đồng theo đăng ký tự nguyện
  • DN có thể chọn tham gia trực tiếp một hoặc nhiều tổ công tác phù hợp với điều kiện của DN
  • Thông báo, kêu gọi sự hỗ trợ xử lý các vấn đề nghiêm trọng của DN mình hoặc cộng đồng DN gặp phải do COVID-19
  • Các DN có cam kết cao, có khả năng đóng góp quan trọng cho hoạt động của Hội đồng được VCCI mời tham gia Uỷ ban thường trực
 • Nghĩa vụ của DN tham gia Hội đồng:
  • Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, kiến thức ứng phó COVID 19 của mình cho cộng đồng DN.
  • Tuân thủ Quy chế và các quy định của Hội đồng
 • Nghĩa vụ của DN tham gia là thành viên UB Thường trực Hội đồng:
  • Ngoài các nghĩa vụ trên, lãnh đạo DN phải cam kết dành 1h mỗi tuần cho tham dự các phiên thảo luận việc ứng phó COVID-19 của Hội đồng.
  • Tham gia tư vấn, hỗ trợ các DN khác trong ứng phó COVID-19
  • Chia sẻ, đóng góp các nguồn lực cho hoạt động của Hội đồng và cho công tác phòng, chống, ứng phó COVID 19 của cộng đồng DN và của đất nước
 1. Kinh phí hoạt động của hội đồng
 • VCCI hỗ trợ nguồn lực (cơ sở vật chất, kinh phí, con người) cho bộ máy hoạt động thường trực của Hội đồng.
 • Nguồn huy động từ sự tham gia đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp.
 • Nguồn huy động đóng góp từ các tổ chức quốc tế và các nguồn hợp pháp khác.