Ban Thư ký:  Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký VCCI làm Trưởng Ban và có các thành viên là cán bộ VCCI có tên sau đây:

 1. Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động
 2. Ông Phan Hồng Giang, Trưởng ban, Ban Kế hoạch Tổng hợp
 3. Ông Nguyễn Bắc Hà, Trưởng ban, Ban Hội viên và Đào tạo
 4. Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng ban, Ban Quan hệ quốc tế
 5. Ông Lương Minh Huân, Viện trưởng, Viện Phát triển doanh nghiệp
 6. Ông Phạm Thái Lai, Trưởng ban, Văn phòng Doanh nghiệp Vì sự phát triển bền vững.
 7. Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam
 8. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng ban, Giám đốc Trung tâm WTO
 9. Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban, Ban Pháp chế
 10. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng biên tập, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp
 11. Ông Phạm Đình Vũ, Chánh Văn phòng
 12. Ông Phí Văn Dực, Giám đốc Chi nhánh VCCI tại Hải Phòng
 13. Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Chi nhánh VCCI tại Vũng Tàu
 14. Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Chi nhánh VCCI tại Thanh Hóa
 15. Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Chi nhánh VCCI tại Cần Thơ
 16. Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng
 17. Trần Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Chi nhánh VCCI tại Tp. Hồ Chí Minh
 18. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Phó Giám đốc phụ trách, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 19. Ông Nguyễn Ngọc Khiêm, Phó Viện trưởng, Viện Tin học
 20. Ông Bùi Xuân Sinh, Phó Trưởng ban, Ban Kế hoạch Tổng hợp
 21. Bà Trần Hồ Lan, Giám Đốc Trung Tâm Thông Tin Kinh Tế (BIZIC)